‘ડોન 3’માં થઈ કિયારા અડવાણીની એન્ટ્રી

'ડોન 3'ના ખુલાસો

બોલિવૂડની લોકપ્રિય સિરીઝ 'ડોન'ના ત્રીતીય ભાગ 'ડોન 3'ની સામેલીનો ખુલાસો! આ વેબ સ્ટોરીમાં જાણો અને રણવીર સિંહનો નવો અંશ.

કિયારાની એન્ટ્રી

બોલિવૂડના પ્રિય રણવીર સિંહ અને ટેલિવિઝન સ્ટાર કિયારા આડવાણી આ ફિલ્મમાં એંટ્રી કરવામાં આવશે. એક વખતના બોલિવૂડ ચરિત્રમાં તમારી આદત અને અભિનયના કારણે જાણીતા કરવામાં આવતા છે.

રણવીરનો નવો ચહેરો

રણવીર સિંહ, 'ડોન' સિરીઝના મુખ્ય ચરિત્ર 'ડોન'ના રૂપમાં ઉભો રહયો છે. તેનો અભિનય અને પ્રદર્શન શ્રેષ્ઠતાનો આનંદ માણવામાં આવશે.

'ડોન 3'નો નવો અંશ

'ડોન 3'માં તમારા પ્રિય ચહેરાઓ રણવીર સિંહ અને કિયારા આડવાણી પરંપરાગતરીકે વખતના એક સાથે સ્ક્રીન પર દેખાતા સ્ક્રીન નાયકો બનશે.

બોલિવૂડના નવા ચહેરા, કિયારા આડવાણી બનવામાં માનવામાં આવશે. તેમનું વ્યક્તિગત જીવન અને ચરિત્રણ સામેલીનાર થવામાં આવશે.

'ડોન 3'ના નવા અધ્યાયમાં, બોલિવૂડના લોકપ્રિય સિરીઝનો એક અનોખો વત્તાવરણ બનશે. રણવીર સિંહ અને કિયારા આડવાણીનો સંગમ તમામ બોલિવૂડ પ્રેમીઓને મોટી ઉત્સાહથી સંબંધિત કરશે.

બોલિવૂડની લોકપ્રિય સિરીઝ 'ડોન'ના ત્રીતીય ભાગ 'ડોન 3'ની સામેલીનો ખુલાસો! આ વેબ સ્ટોરીમાં જાણો અને રણવીર સિંહનો નવો અંશ.