બે છોકરાની મમ્મી Nayanthara ના છૂટાછેડા 

Nayanthara ના છૂટાછેડા 

નયાનથારા અને વિગ્નેશ શિવન છૂટાછેડા કરવાનું વિચારી રહ્યા છે

છૂટાછેડા થી બાળકો પર અસર 

નયનથારા ને બે બાળકો છે, છૂટાછેડા બાળકો પર અસર કરી શકે છે

સરોગેસીથી બન્યા હતા માતા-પિતા 

નયનથારા અને વિગ્નેશ શિવન સરોગેસીથી બન્યા હતા માતા-પિતા

વિગ્નેશ શિવનનું કરિયર

વિગ્નેશ શિવનનું કરિયર અને નયનથારાનો ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં યશ, જ્ઞાન અને પ્રેરણાથી ભર્યું છે

નયાનથારાનું કરિયર

નયનથારા નું કરિયર એક નિર્ધારિત માર્ગ અને વ્યવસાયિક સફર જેમ છે, જે નયનથારાને તેના સાધનો, પ્રતિભાશાળીઓ અને સ્વાર્થી પ્રવૃત્તિઓ પર અટકાવી લે છે

નયાનથારા-વિગ્નેશ શિવનનું લગ્નજીવન 

નયનથારા અને વિગ્નેશ શિવન 2015 માં પછીના સોફોમોર દિગ્દર્શક સાહસ નાનુમ રાઉડી ધાનમાં પ્રથમ વખત દળોમાં જોડાયા ત્યારથી સંબંધોમાં છે. 2022 માં લગ્ન કર્યા

નયનથારાની પ્રગતિ

નયનથારાની વ્યવસાયિક પ્રગતિ પર મોટું પ્રભાવ છે ગુજરાતી સમાજનું લગ્ન સમાજની સામાજિક સ્થિતિ અને સમાજની રહેમાનું ઉપયોગ કરે છે