35 વર્ષ જૂના લાલ ઘરચોળામાં સોનમ કપૂર લાગી રહી છે પાક્કી ગુજરાતણ

સોનમ કપૂરે લગ્ન સમયે ગુજરાતી સાડી પહેરી હતી. જાણો તેની પરંપરાગત સ્ટાઇલિશ લુક વિશે.

સોનમ કપૂરનો ગુજરાતી સાડી લુક

સોનમ કપૂરની સ્ટાઇલ અને ફેશન સાથે જાણો તેની વિશેષતાઓ અને પ્રિયતમ પોષાકો.

સોનમની સ્ટાઇલ અને ફેશન

સોનમ કપૂરની લાલ ગુજરાતી સાડી જોઈએ પ્રેમિકો થઇ ગયા ફિદા.

લાલ ગુજરાતી સાડી

સોનમની ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં તેની લાલ ગુજરાતી સાડી વિશે વિસ્તારમાં માહિતી મળી.

સોનમની ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ

સોનમની સાડીનું નામ 'ઘરછોલા' જાણો તેની સ્પેશિયલિટી.

'ઘરછોલા'

સોનમ કપૂરની લાલ ગુજરાતી સાડી સાથે મેચિંગ જ્વેલરીની રાહ.

સોનમની જ્વેલરી

સોનમ કપૂરની સ્ટાઇલિશ હેરસ્ટાઇલ અને મેકઅપ જાણો અને નજરમાં આવો.

સ્ટાઇલિશ હેરસ્ટાઇલ