કાજોલનો કપડાં બદલતા વીડિયો થયો વાયરલ

સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલી ખબર અનુસાર, કાજોલનો એક વીડિયો સમસ્યાનું વિષય બન્યો છે. અહીં જાણો આ સત્ય કે અસત્ય?

કાજોલનો વીડિયો વાયરલ

વીડિયો પર ચર્ચા અને પોસ્ટ્સના મેળવણીની પસંદગી પર અહીં જાણો.

સોશિયલ મીડિયામાં હલચલ!

વીડિયોમાં કાજોલનો ચહેરો મોર્ફ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ અહીં જાણો તે કેમ અને કેવી રીતે થયો?

વીડિયોની સત્યતા

કાજોલના ફેન્સ નારાજ છે, કેવી રીતે અને કેમ આવ્યો આ સમાચાર?

ફેન્સ નારાજ!

નકલી વીડિયો નો કોર્ટ મામલો અને તેની પ્રગતિ.

ફેક વીડિયોના કોર્ટ કેસ!

ડીપફેક વીડિયો પર નોંધપાત્ર અને સંભવિત તપાસ.

ડીપફેક વીડિયો

સામાજિક મીડિયા પર સત્યની શોધ અને સચેતતા.

સાવધાનગી અને જાગૃતિ!