પૂનમ પાંડેનું મોત નથી થયું, મોતની અફવા કેમ ફેલાવવામાં આવી, વીડિયો આવ્યો સામે

પૂનમ પાંડેનું મોતની અફવાની ખબર

પૂનમ પાંડેનું મોત નથી થયું, મોતની અફવા કેમ ફેલાવવામાં આવી, વીડિયો આવ્યો સામે.

ઘટનાનો વર્ણન

પૂનમ પાંડે અભિનેત્રીના કથિત અવસાનની સમાચારે સમાજને ચોંકાવી દીધા.

સોશિયલ મીડિયામાં હૂમકો

પૂનમ પાંડેની મોતની અફવા સોશિયલ મીડિયા પર વિશેષ રીતે ફેલાઈ ગઈ.

કેન્સરનું કારણ

પૂનમનું મોત સર્વાઇકલ કેન્સરને કારણે થયું છે.

રસીનો પ્રચાર

પૂનમ પાંડેએ સર્વાઇકલ કેન્સરની રસીનો પ્રચાર કરવા માટે મોતની અફવા ફેલાવી.

સમાચારની વાસ્તવિકતા

મોતની અફવા નીતિગત છે, પરંતુ પૂનમ પાંડેની મૃત્યુ માટે કોઈ સ્થળે પુષ્ટિ નથી.

સમાજનો પ્રતિક્રિયા

સમાજમાં પૂનમ પાંડેની મોત પર આઘાત છે, લોકો વિચારે છે કે તેણી સારીઓ સુધરી રહી છે.