પુલકિત સમ્રાટે સાસરામાં બનાવી પહેલી રસોઈ

કૃતિએ પતિ પર લુટાવ્યો પ્યાર 

કૃતિ ખરબંદાએ પુલકિત પર પ્રેમ વરસાવ્યો અને લખ્યું કે, “તેણે સિમ્પલ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે.” હા. તેણીએ બધું ખૂબ જ કેઝ્યુઅલ રીતે બદલ્યું અને સરળ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો.

સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો શેર કરતી વખતે કૃતિ ખરબંદાએ લખ્યું, “ઓકે તો ગઈકાલે કંઈક મોટું થયું અને હું પુલકિત સાથે ફરીથી પ્રેમમાં પડી ગઈ હતી.

મારા સાસરિયાના ઘરે મારી આ પહેલી રસોઈ છે. મેં હસીને કહ્યું કે બેબી પહેલી રસોઈ ખાલી છોકરીઓની જ હોઈ. બેબીએ કહ્યું કે આ બધું જુઠ્ઠું છે.

પુલકિતના વખાણ કરતાં કૃતિએ કહ્યું, “પુલકિત સમ્રાટ, મારી સાથે જે બન્યું તે બધું જ શ્રેષ્ઠ છે.” આ થવા બદલ હું તમારો આભાર માનું છું અને તમે મારા અને મારા પરિવાર માટે ઘણું બધું કર્યું છે.

કૃતિ ખરબંદાએ પુલકિત પર પ્રેમ વરસાવ્યો અને લખ્યું કે, “તેણે સિમ્પલ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે.” હા. તેણીએ બધું ખૂબ જ કેઝ્યુઅલ રીતે બદલ્યું અને સરળ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો.

પુલકિત સમ્રાટ તેના સાસરે પહેલી રસોઈ બનાવતો હોઈ તેવી કિચનની તસવીર શેર કરતા કૃતિ ખરબંદાએ કહ્યું, પુલકિત સમ્રાટ, તું બેસ્ટ છે.

કૃતિએ આગળ લખ્યું કે તસવીરો બહુ સ્પષ્ટ નથી કારણ કે હું તને મારી આંખોથી જોવામાં ખોવાઈ ગઈ હતી, પરંતુ દુનિયાને જણાવવું જરૂરી હતું.