ગાલ પર ગુલાલ, શરીર પર પિતાંબર,ઘરે બેઠા કરો રામ લલ્લાના દર્શન

રામ લલ્લાના વસંત પંચમી ની ઉજવણી

પ્રતિવર્ષે આયોધ્યામાં વસંત પંચમીનો ઉત્સવ ધૂમધામથી મનાવવામાં આવે છે.

સજાવટ અને વસ્ત્રો

રામ લલ્લાને વસ્ત્રો બદલવાની સવારી કરવામાં આવે છે, મુખે અબીર અને ગુલાલ સ્પષ્ટ જાહેર થાય છે.

રામ લલ્લાનું પ્રિય પીળું વસ્ત્ર

રામ લલ્લાને પીળા વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવ્યા છે.

જ્વેલરી અને આભૂષણો

રામ લલ્લાની જ્વેલરીમાં સોનેરી મુગટ અને કૌસ્તુભ રત્ન માળા સહિત થોડી હળવી જ્વેલરી જોડાઈ છે.

વસંત પંચમીનો મહત્વ

વસંત પંચમી એ ઉનાળાની ઋતુની શરૂઆત દર્શાવે છે.

ઉજવણી અને ભક્તિ

હોળીનો તહેવાર ખુશી અને ઉમંગનો તહેવાર છે.

ઘરે બેઠા પૂજા

આજના યુગમાં ભક્તો માટે ઘરે બેઠા પૂજા સરળ થઇ ગઈ છે.